กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559

กิจกรรมโครงการสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย

กิจกรรมโครงการสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

Previous Next
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
กิจกรรมโครงการสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย กิจกรรมโครงการสานฝันวันสุนทรภู่และร้อยรักษ์วันภาษาไทย
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Internet Login

22-07-2016 Hits:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

แจ้งเปลี่ยนแปลง บัญชีรายชื่อผู้เข้างานอินเตอร์เน็ต   งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ต

Read more

ประกาศข่าว แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์

22-07-2016 Hits:54 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ประกาศข่าว แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์                เนื่องด้วยงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ได้มีการปรับปรุงทางด้าน server ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.bcat.ac.th 

Read more

ขอบรั้ววิทยาลัยฯ

การเข้าศึกษาดูงานคณะผู้บริหารและคณะครู-อ…

28-07-2016 Hits:7 ขอบรั้ววิทยาลัยฯ Super User - avatar Super User

คณะผู้บริหารและคณะครู-อาจารย์  จากวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลโยบุรีรัมย์

Read more

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจาก สอศ.